Tesař z Nazareta 2014

9. řadové album


Pražský křest 10.12.2014, Hybernia, kmotr: Vašek Rout.

Brněnský křest 17.12.2014, Semilasso, kmotr: Vilda Dvořák, předseda CK Kudrna.

1.

Bannockburn

Zobrazit text

(An Sabhal Aig Nèill)
Trad./český text Jan Lašťovička

Koně už jsou neklidní
Bannockburn, Bannockburn
A ryčné dudy z kopců zní
Vysočinu bránit chceme vlastním tělem
Tak utkáme se s nepřítelem!

Bannockburn je sedm mil
a skotské vojsko soumrak skryl
I když jsou v přesile, nevěřím tomu!
Král Eduard ať táhne domů!

Už Hrabě Murray zvedá meč
a odráží anglickou zteč
Do mokřin, do bažin žene jejich řady
jejich vojsko je teď v pasti tady
   
S pýchou vzpomínám na slavný den u Bannockburn
a vzdávám dík

2.

Já s tebou nepojedu

Zobrazit text

(DA THABH AIR AN FHARAIDH)
Trad./český text Jan Lašťovička

Já s tebou nepojedu dopoledne na pole,
ty by si mi v kukuřici o hubičku říkal

Já s tebou nepojedu dopoledne na pole,
ty by si mi v kukuřici sukénečku svlíkal
A já nebudu tvá, já nedám to, co mám,  
já nejsem taková, co se rychle vzdává.
 
Já s tebou nepojedu do vesnice k muzice
Ty by si mě celý večer pořád jenom hlídal
Já s tebou nepojedu do vesnice k muzice
ty by si mi při tanečku moje líčka líbal.
A já nebudu tvá, já nedám to co mám,
já nejsem taková, co se rychle vzdává.
A já nebudu tvá, já nedám to, co mám,
já nejsem taková, co každému dává.
 
Stávám u zahrady, jiný chlapec chodí tady,
stávám u zahrady, zdaleka mu mávám
             
Nevolej, nečekej, on si vzal srdce moje,
nevolej, nečekej, jinému ho dávám.

 

3.

Oral Janko

Zobrazit text

(BHA MISE RAOIR AIR AN AIRIGH)
Trad./český text Jan Lašťovička

Oral Jano sám s koníčkem, za tou horou, za skalinou
žitné pole pod lesíčkem, za tou vodou, za olšinou

Přišli k němu dva chasníci, to ze statku nádeníci

Vrať nám Jano tři tolary, co jsme tobě včera dali
                                       
A já vám je dříve nedám nežli svoje žito prodám

A my svoje zpátky chceme a tobě něco vezmeme

Ač ty tři tolary nemáš, doma pěknou ženu chováš

A my za ní domů půjdem, a tam se s ní pomilujem

Já vám svou Marjánku nedám, ani se vás nepolekám

Tak se spolu porubali, jen se nože zablýskaly

Tak se spolu porubali, až Janíčka poranili

Leží Janík na travičce, leží v červené krvičce

Ach Marjánko, moje kvítí, kdo ti dá teď živobytí?

Ach Marjánko, milá moje, ať tě Pánbůh ochraňuje

 

 

4.

Tesař z Nazareta

Zobrazit text

(O Nach Eisdeath)
Trad./český text Jan Lašťovička

Vzdávám chválu za vykoupení
za tvou lásku, za tvé utrpení,
vzdávám chválu za vykoupení

V chudém domku po celá léta,
tam vyrůstá tesař z Nazareta

S tebou kráčí, kdo uslyší tě,
i rybář Šimon zanechá své sítě

Svaté město tě vítá znovu,
Hosana volá synu Davidovu

Pilát se zdráhá: „Tak vám ho dávám,
však žádnou vinu na něm neshledávám“

Svět odplácí ti tvá dobrodiní,
„Odpusť jim Otče, nevědí co činí!“

Teď jsi králem s korunou z hloží,
však setník volá: „Tohle byl Syn Boží!“

Jen tři kříže ční na Golgotě,
tvůj hrob je prázdný ráno po sobotě
    
Vzdávám chválu za vykoupení,
vzdávám chválu za vykoupení

 

 

 

5.

Krásná Klára

Zobrazit text

(Claire in heaven)
Manus Lunny/ český text Jan Lašťovička


Jen bloudíš světem neznámým
a hledáš lásku, sám a nesmělý
A jsi tak trochu zvláštní, vím
obrazy sbíráš, máš rád umění

Procházíš starým zámkem
s průvodcem a stručným plánkem
Na stěnách stará plátna obrazů
Jdeš chodbou dál
A pak se tvůj zrak zarazí
z té krásy tě až zamrazí
Ten portrét jméno má:
Krásná Klára

A od té chvíle nevnímáš
svět kolem sebe, vidíš jen tu tvář
Kdo je ta krásná neznámá
Tak rád bys věděl, kde ji hledat máš

Hledáš mě v kronikách a knihách
a proto se ti ztrácím v mlhách
Zatím tu čekám, až mě oslovíš
Pak pochopíš
Že ztrácíš čas tím hledáním
jsem opravdová, nejsem stín
Vidíš, vždyť jsem to já -
jsem tvá Klára

 

6.

Syn Jakubův, syn Anny

Zobrazit text

(A Mhic Iain 'Ic Sheumais)
Trad./český text Jan Lašťovička
      

Sláva tvých činů jde dál skotskou zemí
ifá dádl lou, ifá dádl lou,
jsi syn Jakubův a syn krásné Anny
a zástupy věrných ve tvých řadách jdou,
hú hou, fa lédl lou, hý dý síbl hou, fa lédl lou.

A já mám to štěstí, že smím stát po tvém boku
už z dětství tě znám, třicet šest dlouhých roků

U Carinish teď stojíš a zas bít jdeš se prvý
však tvá lněná blůza se barví tvou krví

A krev ze tvých ran zase skrápí tvou zemi
já držím tě pevně, jsi zpět mezi všemi

Ale šíp ze tvých prsou se vytáhnout nedá
a tvůj dech se ztrácí, tvoje tvář je tak bledá

A tváře tvých věrných ti splývají s tmou
hú hou, fa lédl lou, hý dý síbl hou, fa lédl lou.

 

7.

Bitva u Arsufu

Zobrazit text

  (DHEANNAIN SUGRADH)
Trad./český text Jan Lašťovička

Od Arsufu k mořským břehům leží vojsko Saracénů
Sultán Saladin chce město ubránit za každou cenu

Proti sultánovým vojskům táhne král Richard Lví srdce
Na vlajkách znamení kříže v brnění a s mečem v ruce

Vedle něj Robert ze Sablé, mistr templářského řádu
Tři švadrony lučištníků chrání celé vojsko vzadu

Cíl je posvátný a budí odhodlání mezi všemi:

Z rukou Saracénů navždy osvobodit Svatou zemi

Je to střetnutí dvou světů, je to ještě mnohem více:
je to boj za pravou víru, boj kříže a půlměsíce

Sultán k útoku už velí: Ať psi nevěřící zhynou!
Šiky křižáků se řadí, Richard taktiku má jinou.

Ty nás ochraň, Svatý Jiří, ty nám dej své požehnání
Tvoje moudrost ať je s námi, tvoje síla ať nás chrání

Dozněl ryk bitevní vřavy, Richard zří krvavou scénu:
Vidí sedm tisíc mrtvých sultánových Saracénů

Zbytek sultánova vojska na útěk se rychle dává
Ať je chválen Všemohoucí, Nejvyššímu budiž sláva!
Ať je chválen Všemohoucí, Nejvyššímu budiž sláva!
Ať je chválen Všemohoucí!

 

8.

Kolovrátek

Zobrazit text

(Suil a Ruin)
Trad./český text Jan Lašťovička

Jenom toč se můj kolovrátku, zazpívej, svou tesknou píseň dál mi hrej
a o mém milém mi vyprávěj. Snad zpátky mi ho z dálky zavoláš.

Je to dávno, co měla jsem já milého, švarného chlapce a hodného
svůj život já bych dala za něho. A stejně tak i on mě miloval

REF:  Píseň mi zazpívej, kolovrátku, dál mi hrej
     a o mém milém mi vyprávěj, a zpátky mi ho z dálky zavolej!  

On byl chudý, já měla jenom kolovrat, žili jsme v bídě a měli hlad
a on chtěl živobytí obstarat. A v armádě mu hojnost slibují
A tak nechal se naverbovat k vojákům, k jejich puškám, mečům a bodákům
A opustil mě i náš chudý dům.V dálce za mořem pro krále bojoval
      
REF:  Píseň mi zazpívej, kolovrátku, dál mi hrej
     a o mém milém mi vyprávěj, a zpátky mi ho z dálky zavolej!

Tenkrát od Flander mi napsal naposled: Má lásko, čekáš už sedm let
Však dá-li Bůh, já se vracím zpět. Už za týden má služba vyprší
Od té chvíle už nikdy se mi neozval. Prý za krále svůj život dal,
a na mě stále vzpomínal. Jenom jeho žold mi posel doručil

REF:  Píseň mi zazpívej, kolovrátku, dál mi hrej
     a o mém milém mi vyprávěj, a zpátky mi ho z dálky zavolej!    

V dlouhých nocích stále se mi o něm zdá, že se vrátí a řekne: Jsem to já
teď jsem navždy tvůj a ty navždy má. Už nic nám naši lásku neruší

Kéž bych mohla tak vrátit všechen čas, a zlatem zbarvit svůj šedý vlas
Kéž milý můj by byl u mě zas. Pak nikdy už by nesměl odejít

 

9.

Můj František je námořník

Zobrazit text

(Knickers Of Corduroy)
Trad./ český text Jan Lašťovička

Můj František je námořník a každé moře zná
Jeho námořnická vesta už je pěkně odraná
I když není žádný krasavec, jen jedno oko má
Tak já jsem do něj stejně pořád zamilovaná

Má klobouk s liščím ohonem a černé střevíce
A námořnický kompas, ten si cení nejvíce
Ten dal mu jeho kapitán, že tak statečný byl
a před záhubou ve vlnách ho jednou zachránil.

Letos v dubnu odplul na moře, zatím se nevrátil
Tak trochu už se obávám, jestli se neztratil
Nebo jestli někde v přístavu si jinou nenašel
A v jejím sladkém náručí už na mně zapomněl

Dnes ráno přišel dopis, prý ať na něj nečekám
že se zpátky ke mně nevrátí a že teď není sám
Že si našel dívku v Glasgow a s ní se ožení.
Mám já to ale smůlu, to je prostě k zbláznění.

10.

Zaječí tlapka

11.

Lord Gregory

Zobrazit text

Lord Gregory (Child 76)
Trad./český text Jan Lašťovička

 

Ne víc než míli z Caperquinn
hrad stojí nad řekou
V něm přebývá Lord Gregory, 
tam žije s matkou svou.

Mrazivý vítr zasténá 
na hradbách západních
Studený déšť je omývá 
a dolů stéká z nich.

Tam dívka k bráně přichází, 
déšť promáčí jí šat,
své dítě svírá v náručí 
a roztřásá jí chlad.

Otevři, Lorde Gregory, 
nenechej nás tu stát
Když v Roch Royall jsi se mnou spal, 
říkal’s že máš mě rád.

Lord Gregory ten je synem mým, 
já jeho matkou jsem
On odjel právě z Caperquinn, 
dnes nevrátí se sem.

Odejdi, dívko falešná, 
ty v ústech máš jen lež
Můj syn tě nezná, vrať se zpět, 
ty oklamat ho chceš. 

Pro smilování, noc je blíž 
a den už skomírá
A synek můj tak prokřehlý 
v rukou mi umírá.

Však v odpověď jen pleská déšť 
a vítr zasténá
Mrazivý soumrak přichází 
a brána zavřená.

Když ranní úsvit rozptýlil 
šedivé stíny skal
Tu procitnul Lord Gregory 
a z lůžka svého vstal.

Ach matko drahá, dnešní noc 
mě krásný sen se zdál
Že u mě stála láska má, 
má dívka z Roch Royall.

Zapomeň na ní, synu můj, 
ty nehodíš se k ní
Ta večer stála před branou, 
však vyhnala jsem jí.

Běžel jak smyslů zbavený, 
vyhlížel ze všech bran
Vrať se, má lásko jediná! 
on křičel do všech stran.

A pak ji spatřil schoulenou 
chatrný plášť ji kryl
Z vychladlých rtů už zmizel dech
a synek mrtvý byl.

Ó matko má, buď prokletá!
Kéž zemřeš smrtí zlou!
Ty zabila jsi dítě mé
i lásku jedinou!

12.

Za údolím

Zobrazit text

(Thairis air a ghleann)
Calum MacDonald, Rory MacDonald/český text Jan Lašťovička

Když zpátky hledím
na život svůj
tak nemám důvod k výčitkám
Na prašných cestách své stopy poznávám
od zrození do věků
až k věčným dnům
za hranicí všech lidských snů

Jsi blízko nás
odpouštíš nám,
nám nevděčným.
Proud lásky smývá
i každý náš hřích.
Uzdravíš nás.

Přicházíš k nám 
do pustých míst 
vodíš nás z pouští k pastvinám
Neodmítáš žádného z nás
nesoudíš nás
Jenom světlem svým 
každý stín rozptýlíš