Pro tisk a pořadatele

Prezentace

Aktuální sestava Asonance, zleva: Petr Bohuslav, Jan Ráb, Petra Sladká, Jan Doležal, Jan Lašťovička, Mirko Rokyta, Klára Fanta, Roman Slaboch, Luboš Pick.

Foto © Michal Fanta, michalfanta.com

Technické požadavky na ozvučení

Náš poměrně početný soubor má nemalé požadavky na ozvučení při vystoupeních. Pro představu uvádíme náš stageplan: