Jestřáb 2006

7. řadové album

Pražský křest 15.10.2006, Národní dům na Smíchově, Praha, kmotr: Michal Jupp Konečný, šéfredaktor časopisu Folk&Country.

Brněnský křest 19.12.2006, Semilasso, kmotr: Jiří moravský Brabec.

1.

Vikingové

Zobrazit text

(Tha Sgeul Ur Air Tighinn Don)
skotská lidová/Jan Lašťovička

To Vikingové přijíždí, to Vikingové přijíždí.
To Vikingové přijíždí.

Od severu vítr duje
Bůh ať zemi ochraňuje

Strmé přídě k nebi čnějí
chladné moře rozrážejí

Vojska drsných seveřanů
míří na západní stranu

Na pobřeží v plné zbroji
cizinci se řadí k boji

Ať se skloní Étar celý
Celg mac Romrach vojsku velí

Za ním Cernach s rudým mečem
Krev po irské zemi teče

Už se městem šíří zpráva
že mac Romrach s vojskem vstává

Mraky šípů, ostrá kopí
už se město v krvi topí

Už cizinci bránu boří
nad úsvitem město hoří

2.

Barbarské pobřeží

Zobrazit text

(The Coast of High Barbary)
anglická lidová/Jan Lašťovička

„Dvacet stupňů levobok a držte jižní směr!“
Máme Gibraltar v zádech, a když vítr vydrží
“Snad uvidíme Afriku už zítra navečer“
Náš cíl je přístav Oran na barbarském pobřeží.

„Vidím loď, velkou loď!“, křičí hlídka z ráhnoví
když galéra se na obzoru v dálce objeví

„Jsi pirát, jsi lupič, nebo válečná loď snad?
Žádnou vlajku nemáš, jak tě máme uvítat?“

„To ne, piráti nejsme, my jsme loď obchodní,
do Liverpoolu plujeme už pětadvacet dní“.

Tak spustili jsme člun, on ve vlnách už je
„Vemte naší poštu domů do rodné Anglie!“

Však náhle vzduchem zahřměly dvě salvy z jejich děl
a černý prapor pirátů na stěžeň vyletěl

Jejich útok byl tak rychlý, že všechny překvapil
Ale pak náš výstřel z děla jim stěžeň ustřelil

„Slitování mějte!“ ty krysy křičely
Tak dali jsme jim milost – ke dnu je poslali

S piráty jsme se rvali, bili se dvojnásob
Loď byla jejich rakví a moře jejich hrob.

3.

Alan Morrisson

Zobrazit text

(Ailein Duinn)
skotská lidová/Jan Lašťovička

V hlubinách teď tvá loď dřímá
Ve vlnách tvůj přízrak hledám
Ztrácím sílu žít
Lásko má vzdálená
zmítaná ve zrádných vlnách
když tě nemám, ztrácím sílu žít

Chladný písek je tvůj polštář
lůžko své máš v mořských řasách
Ztrácím sílu žít
Lásko má vzdálená
zmítaná ve zrádných vlnách
šla bych s tebou, ztrácím sílu žít

Probouzím se před svítáním
slané slzy na svých tvářích
Ztrácím sílu žít
Lásko má vzdálená
zmítaná ve zrádných vlnách
počkej na mě, ztrácím sílu žít

4.

Bratrova pomsta

Zobrazit text

(Brother´s Revenge), Child 11
trad/Jan Lašťovička

Brzy ráno šla dívka k řece prádlo prát
Znám já lesíček zelený
kolem jel mladý rytíř, viděl jí tam stát
Stéká potůček studený

Krásná pastýřko, staň se paní mou
můžeš být na mém panství hraběnkou

Vzácný rytíři, ráda chci tvou ženou být
od mých příbuzných musíš ale souhlas mít

Od všech příbuzných rytíř záhy souhlas měl
jenom na bratra Jana přitom zapomněl

A v den stavební od oltáře jdou
rytíř se svou krásnou manželkou

Bratr Jan svoji sestru políbil
ostrý nůž přitom do boku jí zarazil

Nežli svou duši Bohu odevzdám
Znám já lesíček zelený
slyšte poslední vůli, kterou mám
Stéká potůček červený

Je tu otec tvůj, který měl tě rád
svého bílého koně chtěla bych mu dát

A co tvá dobrá matka dostat má?
Zbyl mi závoj a suknička krvavá

A co bratr Jan, co ten dostat má?
Na něj čeká šibenice vysoká

5.

Markétka a voják

Zobrazit text

(Mary and the Soldier)
skotská lidová/Jan Lašťovička

Bylo vlahé ráno, krásný máj a na náměstí muzika hrála
A tak Markétka nedočkavá vyšla ven, chvíli před náměstím stála.
Všude vlajky, šátky, zpěv a smích, dudy za zvuku bubnů vířících
Mladí vojáci kráčejí v ulicích. Krásná Markétka se na ně jen smála.

Chvíli pátrala v řadách vojáků po tom vysokém co se jí tak líbil.
Co s ní večer v pátek tancoval a že přijde znovu Markétce slíbil.
Pak ho zahlédla, jak tam v hloučku stál. Jak jí spatřil, hned z dálky jí zamával.
A už před Markétkou s růží stál. Krásná Markétka se na něho smála.

Smutnou zprávu ti Markétko přináším, dneska poslední večer nám zbývá.
Zítra ráno náš regiment odjíždí, služba vojáka nelehká bývá.
Ach můj milý, to vážně se nesmí stát, nesmíš odejít sám jestli máš mě rád.
Chci jít s tebou, za tebe se toužím vdát. Zůstat navždy tvojí jedinou láskou.

Milá Markétko, I když mám tě moc rád, tohle nemůžu po tobě žádat.
Voják musí jít kam mu rozkážou, v cizích zemích bys musela strádat.
Kdybych v bojích pad’, což se může stát, zrádnou kulkou či francouzskou šavlí snad.
Cožpak chtěla bys vidět mě umírat a pak opuštěná za mořem zůstat?

Nemám žádný strach, když mě objímáš, půjdu s tebou i do neznámé dálky.
Bůh nám požehná, jestli máš mě rád i když povedou nás doprostřed války.
Jestli Markétko se mnou chceš odejít, budu šťastný, že za ženu můžu tě mít.
Na všech cestách tě chránit a s tebou být, dej mi ruku půjdem spolu, má lásko.

6.

Podivný rytíř

Zobrazit text

(Outlandish Knight), Child 4
Trad./český text Jan Lašťovička

Neznámý rytíř přijel nedávno k nám, za ženu chce si mě vzít
Do hrabství na severním pobřeží mám na jeho hrad odejít

Přines mi zlato, co tvůj otec má, a šperky od matky své
a přiveď pár koní, co ponesou nás na cestě nebezpečné

Nasedla na klisnu bílou jak sníh, on na černém hřebci jel
a jeli tak dlouho až pohasl den a měsíc se na nebi skvěl

Ach zastav můj milý, jsem unavená, musím si odpočinout
tak nechej mě napít a na chvíli jen ve tvém náručí spočinout

Rytíř však koně jen pobídl v cval, že jak vítr letěli tmou
Jen vydrž má lásko, už za krátký čas uvidíš komnatu svou

A tak jeli nocí dál na sever, už padala vysílením
až dojeli k útesům na pobřeží, bylo pár hodin před svítáním

Chystej se na smrt má milovaná, hrob ve vlnách budeš mít
šest dívek už jsem tu dřív utopil a sedmá teď ty musíš být

Svlékej lásko svůj hedvábný šat, ten zajisté musím ti vzít
vždyť bylo by škoda tak nádherný háv na mořském dně nechat shnít

Když si mám svléknout svůj hedvábný šat, tak podej mi přikrývku svou
Nedopustím, aby lupič a vrah spatřil mě odhalenou

S úšklebkem od ní odvrátil tvář, a cár hadrů hodit jí chtěl
když vrazila do něj až zavrávoral a z útesu do moře sjel

Jen ochutnej moře, rytíři můj, stejnou smrt pro tebe mám!
Vždyť šesti dívkám jsi životy vzal, však po sedmé zemřeš ty sám!

Chvíli tam stála bez pohnutí, než jeho křik ve vlnách ztich’
zpěněný příboj ho na skály hnal a na cáry roztříštil v nich

7.

Kvůli tvým očím

Zobrazit text

(Peggy Gordon)
Trad./český text Jan Lašťovička

Večer se snáší do mokrých strání
soumrak se vkrádá do ovčích stád
A já se trápím a nikde nemám stání
kvůli tvým očím nemůžu spát

S tvou vlídnou tváří ke mně láska vchází
ty jsi můj úsvit nejhezčích dní
Jsi vše, co mám a všechno, co mi schází
tvůj hlas jak píseň v uších mi zní

Když do tvých očí se ti chvíli dívám
do hloubky moří se potápím
Svá zklamání v těch modrých vodách smývám
a příštím ránem už se netrápím

Chci tě mít blízko, jsi mé požehnání
můj svět je prázdný, když odcházíš
V tvém náručí jsou všechna moje přání
krásou svých očí mě opíjíš

8.

Moře mám ráda

Zobrazit text

(Cape Breton Song)
Trad./český text Jan Lašťovička

Moře mám ráda, když neklidné vstává
vždycky novou píseň mi do uší hrává
Kapky jako perly mi do vlasů sází
vlna za vlnou slaný déšť na mě hází
Ráda tu na pobřeží stávám, vlny běží
ráda sem sama chodím, síla do mě vchází
Ráda tu na pobřeží stávám, vlny běží
ráda sem sama chodím, když mi něco schází

Oheň mám ráda, když proniká nocí
léčí mé rány svou kouzelnou mocí
Oheň mám ráda, když do noci praská
a já mu naslouchám, on je má žhavá láska
Ráda u ohně sedám, v žáru sílu hledám
ráda se do plamenů dívám hodně zblízka
Ráda u ohně sedám, v žáru sílu hledám
sem sama chodím, když už se mi stýská

Tebe mám ráda, když obloha se stmívá
tehdy tvá láska sto příchutí mívá
Jako oheň horká a jak příboj dravá
mým tělem proniká jako žár, jako láva
Ráda tu s tebou sedám, tvoji ruku hledám
ráda si pro sebe ty okamžiky střádám
Ráda tu s tebou sedám, potmě tvou ruku hledám
Když odcházíš, tak nerada ti mávám

9.

Já jednu krásnou dívku znal

Zobrazit text

(Once I Knew a Pretty Girl)
Trad./český text Jan Lašťovička

Já jednu krásnou dívku znal a měl jsem ji moc rád
svoji lásku jsem jí vyznával a chtěl jsem si ji brát

O ruku jsem ji požádal, když stála u dveří
jenže dívka na to odpoví, že prý mi nevěří

Pak řekla, že mám odejít a nevracet se k ní
každý námořník je nevěrný a nic ho nezmění

Tak jsem strávil měsíc na mořích, což stálo ji dost sil
ve svých dopisech mě prosila, abych jí odpustil

Ale já jí jenom odepsal, že už nemá naději
a že námořník se nevrací tam, kde ho nechtějí

Tak jen pojďte mladí chlapci blíž, chci výstrahu vám dát
možná lepší je plout po mořích, než dívky namlouvat

Dívčí krása rychle pomíjí a kvítí uvadá
jako každé listí na podzim ze stromů opadá

10.

Johnny Cope

11.

Kraj mého dětství

Zobrazit text

(The Broom of Cowdenknowes)
Trad./český text Jan Lašťovička

Na svoji první lásku vzpomínám
na ten čas namlouvání
když do vlasů jsem jí vplétával
modravé zvonky ze strání

Zůstal v nás, už navždy zůstal v nás
ten kraj, kde náš dům stál
Kraj mého dětství, kde s tátou svým
jsem ovce pásával

Jak byla krásná, když ji zmáčel déšť
a já jsem její dlaně hřál
V přístřešku v horách před svítáním
jsem její lásku poznával

Pak kvůli dluhům nám prodali náš dům
já s tátou musel odejít
Tak jsem se s ním bídou protloukal
jenže on dál už nechtěl žít.

Buď sbohem lásko dávno provdaná
já mířím sám přes oceán
Jen ve vzpomínkách mi zůstáváš
tou nejkrásnější kterou znám

12.

Velikonoční sekvence

Zobrazit text

(Victimae Paschali)
autorem je pravděpodobně Wipo z Burgundy († 1048)
český text Jan Lašťovička

Za oběť Veliké noci
Bohu chválu vzdávejme
Pastýř zachránil ovce
chvalme Syna i Otce
i Ducha svatého
seslaného
Smrt a život k naší spáse
střetly se tu v zápase
Beránek z mrtvých vstal
a vládne dál
Marie k hrobu běží, tam pruhy plátna leží
kámen z hrobu odvalený
a Kristus sám ve slávě vzkříšený
Andělé kolem stojí a všechno dosvědčují:
Vstal Kristus, naše naděje
on před vámi jde do Galileje
Vstal jest Kristus naše spása, pro nás umučený
Smiluj se nad námi, Králi vítězný
Amen
Aleluja

13.

Pomáhej nám svatý Jiří

Zobrazit text

(Buain na Choirce)
Trad./český text Jan Lašťovička

Za vesnicí u potoka stojí v cestě Boží muka
Žádný mi neuvěří
Před oltářem svíčky hoří, svátek má svatý Jiří.

A ta cesta do kopečka, šla po ní krásná Anička
Žádný mi neuvěří
Odháněj nám svatý Jiří zlé síly ode dveří.

Kam Aničko kam tak spěcháš, proč se vůkol všeho lekáš
A já spěchám do lesíčka, natrhám tam jetelíčka
V lese dítě porodila, pod černou zem zahrabala
Když se k Božím mukám blíží divná bázeň duši tíží
Rudou krví západ hoří a od kříže hlas hovoří:
„Cos Aničko udělala, ty jsi své dítě zabila!“
Běží strání jak šílená, od hloží je zkrvavená
Kde starý mlýn stával kdysi, tam Anička z trámu visí

14.

Jestřáb

Zobrazit text

(Coisich a Rùin)
Trad./český text Jan Lašťovička

Jestřáb letí, hú li ja ra
nad údolím, hý i je ho
z dálky volá, hú li ja ra
že’s můj milý, bo chó rió

Z dálky volá, že’s můj milý
Ty, jenž lovíš v hustých lesích

Ty, jenž lovíš v hustých lesích
v modrých vodách, v rychlých řekách

Vstávej, milý, čas je krátký
ohně planou na pobřeží

Noc je chladná, vítr sílí
vyplout musíš před svítáním

Vyplout musíš před svítáním
Ty, jenž velíš rychlým lodím

Ty, jenž velíš rychlým člunům
silným mužům s plnou zbrojí

Silným mužům s krásnou zbrojí
Tobě rovný žádný není