Asonance II 1999

již není v prodeji sad

1.

Admirál Benbow

2.

Alasdair, syn Collův

3.

Blíž k Tobě

4.

Donald MacGillavry

5.

Do Nového Skotska

6.

Gentle Annie

7.

Kopce u pramenů řeky Tyne

8.

Kraj u Dooneen

9.

Královská lovecká píseň

10.

Krásnou vysočinou

11.

Má pravá láska

12.

Modlitba za krále

13.

Můžem jít, milá

14.

Na rozkaz krále

15.

Podzimní vítr

16.

Pojď do kopců

17.

Poslední člun odplouvá

18.

Povstání Watta Tylera

19.

Přej těm poutníkům štěstí

20.

Přístavní ulička

21.

Ptákům křídla nevezmou

22.

Riding on the Donkey

23.

Rozkvetlé zahrady mé lásky

24.

Rybářská balada

25.

SamGoneAway

26.

Sám císař rozkázal

27.

Smrtelnost

28.

The Loch Tay Boat Song

29.

The Wexford Carol

30.

Voda široké řeky

31.

V údolí pod strání

32.

Vykoupení

33.

War Like Lads ot Russia

34.

Západní vítr

35.

Ztrácím tě, lásko

36.

Zůstávám sám